Rīgas Brāļu kapos atjaunota vēsturiskā Lielā krusta zīme

Brāļu kapu noslēguma siena ar Mātes Latvijas tēlu. 
20 gs. 30. gadi. Brāļu kapu noslēguma siena ar Mātes Latvijas tēlu un atjaunoto krusta zīmi. 
2019. gada 12. jūnijs. 
Foto: Aivars Zavadskis. Brāļu kapu noslēguma siena ar Mātes Latvijas tēlu un atjaunoto krusta zīmi. 
2019. gada 12. jūnijs. 
Foto: Aivars Zavadskis.

Brāļu kapu noslēguma siena ar Mātes Latvijas tēlu. 20 gs. 30. gadi.

Brāļu kapu noslēguma siena ar Mātes Latvijas tēlu un atjaunoto krusta zīmi. 2019. gada 12. jūnijs. Foto: Aivars Zavadskis.

Brāļu kapu noslēguma siena ar Mātes Latvijas tēlu un atjaunoto krusta zīmi. 2019. gada 12. jūnijs. Foto: Aivars Zavadskis.

/
X