Piemineklis – krūšutēls diriģentam Leonīdan Vīgneram (1906-2001)

/
X