Piemineklis dzejniekam Ojāram Vācietim (1933-1983)

/
X