Piemineklis pulkvedim Oskaram Kalpakam (1882 - 1919)

Oskaram Kalpakam Oskaram Kalpakam

Oskaram Kalpakam

Oskaram Kalpakam

/
X