Piemineklis pulkvedim Oskaram Kalpakam (1882–1919)

Oskaram Kalpakam Oskaram Kalpakam

Oskaram Kalpakam

Oskaram Kalpakam

/
X