Pabeigta Vilhelma Bokslafa dzimtas kapa pieminekļa restaurācija

Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa piemineklis pēc restaurācijas. Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa pieminekļa pretskats pirms restaurācijas. Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa pieminekļa aizmugures skats pirms restaurācijas. Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa pieminekļa pretskats pēc restaurācijas.

Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa piemineklis pēc restaurācijas.

Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa pieminekļa pretskats pirms restaurācijas.

Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa pieminekļa aizmugures skats pirms restaurācijas.

Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa pieminekļa pretskats pēc restaurācijas.

/
X