Restaurēts Erhardu dzimtas kapa piemineklis

Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā. Erhardu dzimtas kapa piemineklis pirms restaurācijas. Fotofiksācija 2019. gada rudenī. Erhardu dzimtas kapa piemineklis pirms restaurācijas. Fotofiksācija 2019. gada rudenī. Erhardu dzimtas kapa piemineklis pirms restaurācijas. Fotofiksācija 2019. gada rudenī. Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā. Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā. Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā. Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā.

Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā.

Erhardu dzimtas kapa piemineklis pirms restaurācijas. Fotofiksācija 2019. gada rudenī.

Erhardu dzimtas kapa piemineklis pirms restaurācijas. Fotofiksācija 2019. gada rudenī.

Erhardu dzimtas kapa piemineklis pirms restaurācijas. Fotofiksācija 2019. gada rudenī.

Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā.

Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā.

Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā.

Restaurētais Erhardu dzimtas kapa piemineklis. Fotofiksācija 2020. gada augustā.

/
X