Brīvības piemineklis Valsts nozīmes mākslas piemineklis Nr.6965

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvibas piemineklis

Brīvības piemineklis

Brīvības piemineklis

Brīvības piemineklis

Brīvibas piemineklis

/
X