Piemineklis latviešu jūrniecības pamatlicējam Krišjānim Valdemāram (1825-– 891)

/
X