Piemineklis jaunlatvietim, folkloristam, literātam Fricim Brīvzemniekam (1846 – 1907)

/
X