Strūklaka Gadalaiki Valsts nozīmes mākslas piemineklis Nr.7415

/
X